DNP HAWACO CUNG CẤP TOÀN DIỆN
CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỦA
CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NƯỚC

Hệ thống xử lý nước sạch:

 • Giải pháp xử lý nước ngầm
 • Giải pháp xử lý nước mặt
 • Giải pháp xử lý nước mặn, nước lợ
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành nước: Đồng hồ, hệ thống bơm, van, điều khiển tự động scada, tấm lắng, hóa chất,
  ống….
 • Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước
 • Giải pháp tự động hóa trong nhà máy nước
 • Giải pháp quản lý mạng và chống thất thoát mạng lưới cấp nước
 • Giải pháp quản lý đồng hồ nước thông

Hệ thống xử lý nước thải/thoát nước:

 • Giải pháp hệ thống thoát nước
 • Giải pháp xử lý nước thải
 • Giải pháp tự động hóa trong nhà máy xử lý nước thải
 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thu gom nước thải
 • Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành nước thải/thoát nước…

Thủy lợi:

 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thủy lợi
 • Giải pháp công nghệ phần mềm quản trị hệ thống thủy lợi
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành thủy lợi…

DNP Hawaco là đơn vị tiên phong cung cấp các sản phẩm, thiết bị thuộc các giải pháp cấp thoát nước uy tín tại Việt Nam. DNP Hawaco luôn tìm tòi những giải pháp chuyên sâu nhằm khắc phục, hỗ trợ quản lý mạng lưới nước thải sinh hoạt, công nghiệp, giải quyết vấn đề nước thải ô nhiễm nặng nề hiện nay. Với mục tiêu an toàn, và bảo vệ đầu ra nguồn nước thải, giải pháp chúng tôi đưa ra luôn đảm bảo chất lượng quy trình khép kín, an toàn khi ứng dụng trong các nhà máy, xí nghiệp,…

DNP Hawaco đem đến những giải pháp công nghệ tích hợp, tự động hóa, giải pháp 4.0 bằng nhiều phương pháp, thiết bị đang được ứng dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước thải.

 • Giải pháp hệ thống thoát nước
 • Giải pháp xử lý nước thải 
 • Giải pháp tự động hóa trong nhà máy xử lý nước thải 
 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thu gom nước thải
 • Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành nước thải/thoát nước…

Sản phẩm ứng dụng giải pháp nước thải