VỀ CHÚNG TÔI

Về DNP HAWACO 

Công ty cổ phần DNP HAWACO thành lập tháng 8 năm 2019 trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa DNP Corp (Thành lập 1976) và Hawaco Group (Thành lập 2001), là 2 tập đoàn tư nhân tiên phong trong lĩnh vực nước sạch và hạ tầng tại Việt Nam.

DNP Hawaco  là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ, giải pháp tự động hóa, giải pháp 4.0, cung cấp dịch vụ và thiết bị vật tư chất lượng cao cho lĩnh vực nước sạch, nước thải và thủy lợi.

Số 1 tuyệt đối
Cung cấp vật tư thiết bị ngành nước
200+
Nhân sự tài năng được đào tại tại nước ngoài, Việt Nam.
500+
Khách hàng phục vụ hàng năm
50%/năm
Tốc độ tăng trưởng
63
Tỉnh thành DNP Hawaco cung cấp giải pháp, sản phẩm

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Trở thành
doanh nghiệp hàng đầu

Cung cấp các giải pháp công nghệ, vật tư thiết bị toàn diện, chất lượng cao với năng lực cạnh tranh vượt trội trong lĩnh vực nước sạch, nước thải và thủy lợi.

Sứ mệnh - Giải quyết thách thức của nguồn nước, môi trường

Nhờ lợi thế cạnh tranh vượt trội về nguồn lực, tiên phong trong công nghệ và cam kết hành động mạnh mẽ vì một Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường và thịnh vượng.

Triết lý kinh doanh

Khách hàng là trọng tâm

Là triết lý kiên định, xuyên suốt trong mọi suy nghĩ và hành động với mục tiêu mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng trong suốt quá trình hoạt động và phát triển bền vững.

Giá trị cốt lõi

Quá trình phát triển

08.08.2019
Thành lập Công ty Cổ phần DNP Hawaco
15.07.2020
Thành lập Công ty Cổ phần DNP Hawaco Miền Nam
31.07.2020
Thành lập Công ty Cổ phần DNP Hawaco Cơ điện
04.2021
M&A Công ty Cổ Phần Thiết Bị Và Công Nghệ ECO Việt Nam