DNP HAWACO CUNG CẤP TOÀN DIỆN
CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỦA
CHUỖI GIÁ TRỊ NGÀNH NƯỚC

Hệ thống xử lý nước sạch:

 • Giải pháp xử lý nước ngầm
 • Giải pháp xử lý nước mặt
 • Giải pháp xử lý nước mặn, nước lợ
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành nước: Đồng hồ, hệ thống bơm, van, điều khiển tự động scada, tấm lắng, hóa chất,
  ống….
 • Nâng cấp, cải tạo nhà máy nước
 • Giải pháp tự động hóa trong nhà máy nước
 • Giải pháp quản lý mạng và chống thất thoát mạng lưới cấp nước
 • Giải pháp quản lý đồng hồ nước thông

Hệ thống xử lý nước thải/thoát nước:

 • Giải pháp hệ thống thoát nước
 • Giải pháp xử lý nước thải
 • Giải pháp tự động hóa trong nhà máy xử lý nước thải
 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thu gom nước thải
 • Nâng cấp, cải tạo nhà máy xử lý nước thải
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành nước thải/thoát nước…

Thủy lợi:

 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thủy lợi
 • Giải pháp công nghệ phần mềm quản trị hệ thống thủy lợi
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành thủy lợi…

Nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay như: thiếu nước, cấp thoát nước vùng lũ, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và nhu cầu sinh hoạt của người dân, DNP Hawaco là đơn vị tiên phong đem đến những giải pháp trong lĩnh vực thủy lợi.

Các giải pháp thủy lợi mà chúng tôi đề xuất được áp dụng từ công nghệ tích hợp 4.0 hiện đại bằng cách sử dụng các thiết bị, ứng dụng điều khiển từ xa, nhằm kiểm soát, quản lý mạng nước cho các khu vực lớn.

 • Giải pháp quản lý và vận hành tự động hệ thống thủy lợi
 • Giải pháp công nghệ phần mềm quản trị hệ thống thủy lợi
 • Cung cấp thiết bị, vật tư toàn diện ngành thủy lợi…

Sản phẩm ứng dụng giải pháp thủy lợi