Mối nối nhanh – Tecofi (Pháp)

Đặc tính kỹ thuật:
Thân : Gang dẻo EN-GJS-500-7 (GGG50)
Phớt làm kín : EPDM
Bu lông ren :
PN10/16 : Thép cấp 4.8 lớp phủ GEOMET 500®
PN25 : Thép cấp 6.8 lớp phủ GEOMET 500®
Chụp bảo vệ mỗi đầu thanh liên kết.
Điều kiện làm việc:
Nhiệt độ hoạt động lớn nhất : +4°C/+110C°

XEM Catalog