Van bướm hai mặt bích tay gạt- PN10- Tecofi (Pháp)

Đặc tính kỹ thuật:
Thân van : Gang dẻo EN-GJS-400-15 (GGG40)
Đĩa van: Inox 316
Đệm : EPDM gia nhiệt
Kết nối : Mặt bích PN10
Điều kiện làm việc:
Áp suất làm việc : 10 bar
Nhiệt độ làm việc : +130°C (+150°C?) / -15°C (-30°C)
Nhiệt độ làm việc theo ACS : +110°C (+130°C) / +4°C (-20°C)
Vận hành: Hộp số với tay quay và mặt bích ISO cho kết nối với hộp giảm tốc.

XEM Catalog