Van một chiều mặt bích lá lật – Tecofi (Pháp)

Đặc tính kỹ thuật:
Thân van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)
Đĩa van: Gang xám EN-GJL-250 (GG25)
Phớt làm kín : Đồng / đồng
Kết nối: mặt bích PN10 et PN16
Điều kiện làm việc:
Áp suất làm việc : 10 bar – 16 bar
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : +150°C

XEM Catalog