Van xả khí đơn – nối bích + van vi – PN16- Tecofi (Pháp)

Đặc tính kỹ thuật:
Thân : Gang dẻo ENGJS-400-15 (GGG40)
Bi : ABS
Lỗ gió : Plastique ABS
Kết nối : PN25
Điều kiện làm việc:
Áp lực làm việc cao nhất : 25 bar
Nhiệt độ làm việc cao nhất : +80°C

XEM Catalog