Van xả khí kép – nối bích + van bi – PN10/16- Tecofi (Pháp)

Đặc tính kỹ thuật:
Thân : Gang dẻo ENGJS-400-15 (GGG40)
Bi : Polypropylène
Điều kiện làm việc:
Áp lực hoạt động lớn nhất : 10/16 bar
Nhiệt độ làm việc lớn nhất : +80°C

XEM Catalog