Chương trình Khan hiếm nước & Thực trạng khan hiếm nước tại Indonesia

05, tháng 10, 2023

Chương trình Khan hiếm Nước (WSP) là một dự án do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc triển khai, với sự hỗ trợ của Chính phủ Australia, nhằm ứng phó với tình trạng khan hiếm nước đang diễn ra ở các quốc gia tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Tình trạng khan hiếm nước ngày càng gia tăng do sự tăng nhanh của dân số và biến đổi khí hậu. Mục tiêu chính của WSP là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chính sách để đảm bảo rằng việc sử dụng nước trong nông nghiệp được quản lý một cách bền vững và hiệu quả, từ đó đóng góp vào an ninh nước, an ninh lương thực, phát  nông thôn linh hoạt và thịnh vượng trong khu vực. Mục tiêu đặc biệt hơn nữa là đạt được Mục tiêu phát triển bền vững 2 và 6. Vào năm 2023, Dự án ở Đông Nam Á sẽ bao gồm các quốc gia Campuchia, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.

WSP tiếp cận vấn đề này bằng cách tập trung vào phân tích tình trạng khan hiếm nước trong khu vực và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia thông qua các công cụ chính sách và quản lý. Cuộc họp khởi động Chương trình Khan hiếm Nước ở Indonesia đã được tổ chức thành công  sau cuộc họp trù bị vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. 

Những phát hiện ban đầu cho thấy rằng Indonesia đang phải đối mặt với ba loại khan hiếm nước: nguồn nước biến đổi quá nhanh, sử dụng nước quá mức và chất lượng nước kém. Dân số tăng nhanh, sự mở rộng của ngành công nghiệp và thay đổi khí hậu là những yếu tố dẫn đến tình trạng này. Cơ sở hạ tầng thủy lợi cũng đang gặp khó khăn về vận hành và bảo trì, đòi hỏi sự đầu tư và cải tiến liên tục. Tài nguyên nước phải được sử dụng một cách hiệu quả và bền vững, và việc tăng trưởng kinh tế cũng đòi hỏi đảm bảo cung cấp nước cho các dịch vụ và công nghiệp đủ chất lượng và số lượng. Điều này đặt ra vấn đề quan trọng về tài chính bền vững cho việc duy trì và phát triển hệ thống cung cấp nước.  

Nguồn: Global Water Partnership 2023