11
02-2023

DNP Water, Samsung Engineering Việt Nam và Enviro ký hợp tác 3 bên về nghiên cứu và phát triển các dự án ngành nước tại Việt Nam

30
01-2023

Hội nghị nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc

03
08-2022

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên có Ban chấp hành mới

15
05-2023

Các chuyên gia góp ý xây dựng dự luật cấp thoát nước

28
02-2023

Thường vụ Chi hội Cấp thoát nước miền Bắc tổng kết hoạt động 2022

28
02-2023

Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi tới năm 2030, tầm nhìn tới 2050

24
02-2023

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG – MỤC TIÊU SỐ 6: ĐẢM BẢO ĐẦY ĐỦ VÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ HỆ THỐNG VỆ SINH CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

22
02-2023

TUẦN LỄ NGÀNH NƯỚC VIỆT NAM – VIETNAM WATER WEEK 2023 “Nước vì chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững”

30
01-2023

Hội nghị nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc