Vụ pháp chế thẩm định dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023

06, tháng 05, 2024

Ngày 24/4, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức cuộc họp thẩm định dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước 2023.

Cùng dự cuộc họp có Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà – đại diện đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư; các thành viên Tổ soạn thảo là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị của Bộ TN&MT.

Quang cảnh cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hà cho biết, Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước nhằm hướng dẫn các quy định được giao tại Luật Tài nguyên nước gồm: Khoản 4 Điều 22: Nguồn nước mặt phải được phân vùng chức năng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các biện pháp bảo vệ nguồn nước; Khoản 9 Điều 24: Việc xác định, điều chỉnh dòng chảy tối thiểu đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Điểm b Khoản 2 Điều 26: Xác định và tổ chức việc công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên cơ sở đề xuất của tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cho sinh hoạt theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Khoản 8 Điều 31: Quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này; Quy định việc lập, điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất quy định tại khoản 7 Điều này; và khoản 3 Điều 39: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về việc bổ sung nhân tạo nước dưới đất.

Theo đó, Dự thảo Thông tư này gồm 6 Chương, 41 điều, 02 phụ lục, bao gồm: Chương I. Quy định chung (2 điều); Chương II. Phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt (12 điều); Chương III. Xác định dòng chảy tối thiểu (6 điều); Chương IV. Bảo vệ nước dưới đất (13 điều); Chương V. Chuẩn dữ liệu tài nguyên nước (5 điều); Chương VI.  Điều khoản thi hành (3 điều); Phụ lục I. Cấu trúc và chuẩn dữ liệu của nhóm thông tin, dữ liệu tài nguyên nước quốc gia; Phụ lục II. Yêu cầu đối với thiết bị/hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hà báo cáo tại cuộc họp

Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hà cũng cho biết, quá trình xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước đã được Cục Quản lý tài nguyên nước triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tại cuộc họp, các đã đại biểu đã cùng nhau trao đổi, góp ý cho nội dung dự thảo và nhất trí với sự cần thiết ban hành Thông tư. Các ý kiến phát biểu cũng tập trung vào đối tượng, phạm vi điều chỉnh đối với dự thảo Thông tư; Phân vùng chức năng nguồn nước mặt; xác định, công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; Xác định dòng chảy tối thiểu; Bảo vệ nước dưới đất; Chuẩn dữ liệu tài nguyên nước…

Phát biểu tại cuộc họp, Đại diện Vụ Pháp chế – Bộ TN&MT đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự cuộc họp. Cùng với đó, đề nghị Cục Quản lý tài nguyên nước tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa dự thảo Thông tư để Vụ Pháp chế tổng hợp hoàn thiện trình Bộ trưởng.

Nguồn: Cục quản lý tài nguyên nước