TRẠM BƠM NƯỚC THÔ HÒA PHÚ

Tên công trình
Trạm bơm nước thô Hòa Phú
Địa điểm
XJM9+RFR, Hoà Phú, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Quy mô
Công suất 600.000m3/ngày
Hạng mục/Phạm vi công việc
Cung cấp và lắp đặt 02 máy biến tần 1000kVA, tủ điều khiển 6kV và hệ thống Scada trạm bơm
Chủ đầu tư/ khách hàng
Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV - Sawaco