Flodis DN15 đến DN32 – Đồng hồ nước kiểu đơn tia

Flodis là đồng hồ kiểu đơn tia, được thiết kế để đo lưu lượng nước lạnh, khả năng đo chính xác ở các dòng chảy nhỏ

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 4064, OIML R49

Cấp chính xác 2

Khả năng đọc chỉ số:  Khả năng đọc trong mọi điều kiện ẩm ướt hay khắc nghiệt. Chế độ xoay 360 độ.
Độ bền: Sử dụng trong cảm ôi trường có khí hậu khắc nghiệt
Ứng dụng: Đo lường tốc độ dòng chảy thấp, cao
XEM Catalog