Thiết bị ngành nước

Sản phẩm công nghệ

Thiết bị tự động hóa

Cung cấp các sản phẩm công nghệ hiện đại, chất lượng, hiệu quả cho giải pháp nước sạch.

Đồng hồ Multimag TMII DN15mm
Multimag TMII DN15- DN20

Multimag TMII DN15- DN20 Đồng hồ đo nước kiểu tua bin đa tia

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Woltex DN50 đến DN250 – kiểu đo Woltmann

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Aquadis+ DN15 đến DN20 – Đồng hồ đo thể tích nước

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Unimag+ DN15 – Đồng hồ nước đơn tia

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Flodis DN15 đến DN32 – Đồng hồ nước kiểu đơn tia

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Flostar M DN40 đến DN150 – Đồng hồ đo nước độ chính xác cao

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Multimag Cyble DN25 đến DN50 – Đồng hồ nước tua bin đa tia thông dụng

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Nevos DN15- Đồng hồ đo nước kiểu thể tích

XEM CHI TIẾT
ISO 4064-2005, OIML R49, EN14154

Multimag S DN15- Đồng hồ đo nước cấp C kiểu tua bin đa tia

XEM CHI TIẾT