Thiết bị ngành nước

Sản phẩm công nghệ

Thiết bị tự động hóa

100 - 5.000m3

Thiết bị lọc trọng lực tự động

XEM CHI TIẾT
5.000 - 30.000 m3/ngđ

Thiết bị hòa trộn tĩnh Staticmixer

XEM CHI TIẾT
100 - 5.000m3

Bể chứa nước sạch lắp ghép

XEM CHI TIẾT
500 - 3.000 m3/ngđ

Thiết bị lắng cao tải Lamella

XEM CHI TIẾT