Thiết bị ngành nước

Sản phẩm công nghệ

Thiết bị tự động hóa

Cung cấp các sản phẩm công nghệ hiện đại, chất lượng, hiệu quả cho giải pháp nước sạch.

100 - 5.000m3

Thiết bị lọc trọng lực tự động

XEM CHI TIẾT
5.000 - 30.000 m3/ngđ

Thiết bị hòa trộn tĩnh Staticmixer

XEM CHI TIẾT
100 - 5.000m3

Bể chứa nước sạch lắp ghép

XEM CHI TIẾT
500 - 3.000 m3/ngđ

Thiết bị lắng cao tải Lamella

XEM CHI TIẾT