Multimag Cyble DN25 đến DN50 – Đồng hồ nước tua bin đa tia thông dụng

Multimag Cyble là đồng hồ nước tua bin đa tia có cấu tạo tuyệt vời phù hợp với các ứng dụng đo tốc độ dòng chảy trong thương mại và công nghiệp. Sản phẩm cho phép người dùng dễ dàng đọc chỉ số tự động (AMR)

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: ISO 4064

Cấp chính xác B

Đường kính DN25- DN50
Khả năng: Sử dụng trong các môi trường có điều kiện, nhiệt độ khác nhau
Ứng dụng: Đo lường tốc độ dòng chảy trong thương mại và công nghiệp
XEM Catalog