Woltex DN50 đến DN250 – kiểu đo Woltmann

Woltex là đồng hồ đo nước lạnh kiểu Woltmann ngang được phê duyệt MID với kích thước DN50- 300mm. Sở hữu cấu tạo mạnh mẽ, sản phẩm dành riêng cho các ứng dụng liên quan đến phân phối nước.

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn: CE-2014/32/EU, OIMLR49, ISO4064

Cấp chính xác2

Đường kính DN50 – DN250 mm
Khả năng: Có khả năng sử dụng trong môi trường nhiễu loạn dòng chảy.
Ứng dụng: Đo lường lưu lượng dòng chảy trong phạm vi lớn
XEM Catalog