30
01-2023

Hội nghị nước năm 2023 của Liên Hợp Quốc

03
08-2022

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên có Ban chấp hành mới

03
08-2022

Khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu – DNP Quảng Bình, mang nước sạch đến hơn 90 ngàn người dân “vùng khát” tại Quảng Bình

12
10-2022

Bơm hiệu Flygt – hãng xylem

27
09-2022

DNP Water phối hợp cùng Samsung Engineering tổ chức hội thảo “Thực trạng và chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ thống xử lý nước thải tại các đô thị Việt Nam”

25
08-2022

DNP Hawaco đồng hành cùng Chương trình “Hướng về Dìn Chin – Nơi biên cương Tổ quốc”

03
08-2022

Chi hội Cấp thoát nước Miền Trung – Tây Nguyên có Ban chấp hành mới

03
08-2022

Samsung Engineering trở thành cổ đông chiến lược của DNP Water

03
08-2022

Khánh thành Nhà máy nước sạch Quảng Châu – DNP Quảng Bình, mang nước sạch đến hơn 90 ngàn người dân “vùng khát” tại Quảng Bình