CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TÂN MỸ

Tên Công trình
HỆ THỐNG THỦY LỢI TÂN MỸ - TỈNH NINH THUẬN
Địa điểm
Huyện Bác Ái, Tỉnh Ninh Thuận
Hạng mục/Phạm vi công việc
Hệ thống Scada giám sát tuyến ống truyền tải đường kinh từ DN1400 – DN2200, tổng chiều dài 30km
Chủ đầu tư/khách hàng
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7