Dự án Hệ thống cấp nước cho khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc – Giai đoạn 2

Tên công trình:
Trạm bơm tăng áp Kim Long
Quy mô:
Xây dựng Trạm bơm tăng áp Kim Long; Công nghệ Trạm bơm tăng áp Kim Long; Xây dựng Bể chứa 2000m3; Công nghệ Bể chứa 2000m3;
Hạng mục/Phạm vi công việc:
Xây dựng Trạm bơm tăng áp Kim Long; Công nghệ Trạm bơm tăng áp Kim Long; Xây dựng Bể chứa 2000m3; Công nghệ Bể chứa 2000m3; Đường ống công nghệ ngoài Trạm bơm tăng áp Kim Long; Thoát nước sân vườn; Nhà để xe; Điện động lực và chiếu sáng Trạm bơm tăng áp Kim Long; Thiết bị điện nước.