DỰ ÁN QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC VÀ HỆ THỐNG SCADA – DNP BẮC GIANG

Tên Công trình
NHÀ MÁY NƯỚC DNP BẮC GIANG
Địa điểm
Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
Quy mô
30.000 M3/NGÀY
Hạng mục/Phạm vi công việc
Hệ thống tủ bảng điện, Scada và quan trắc chất lượng nước online
Chủ đầu tư/khách hàng
DNP WATER