Dự án Phúc Sơn – Tuyên Quang

Tên công trình:
Dự án Phúc Sơn - Tuyên Quang
Địa điểm
Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa ( nay thuộc huyện Lâm Bình) tỉnh Tuyên Quang
Hạng mục/Phạm vi công việc:
Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình Cấp nước sinh hoạt Xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa ( nay thuộc huyện Lâm Bình) tỉnh Tuyên Quang
Chủ đầu tư/Khách hàng:
Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn