Dự án chùa Ba Vàng

Tên công trình
Dự án Chùa Ba Vàng
Địa điểm
Chùa Ba Vàng - TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô
Xử lý nước công suất 1.000m3/ngày đêm
Hạng mục/Phạm vi công việc:
Cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý nước công suất 1.000m3/ngày đêm - Chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đầu tư/Khách hàng:
Chùa Ba Vàng