Dự án Ninh Khang – Thanh Hóa

Tên công trình
Dự án Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Ninh Khang - Thanh Hóa
Địa điểm
Xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa
Quy mô
Gói thầu số 01
Hạng mục/ Phạm vi công việc
Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị (Bao gồm chi phí bảo hiểm công trình) thuộc Hệ thống đường ống cấp nước sạch cho xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc
Chủ đầu tư/ Khách hàng
Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hóa