NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH QUẢNG CHÂU

Tên Công trình
NHÀ MÁY NƯỚC SẠCH QUẢNG CHÂU
Địa điểm
xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình
Quy mô
Công suất 15.000 m3/NĐ
Hạng mục/Phạm vi công việc
Cung cấp vật tư thiết bị và hóa chất
Chủ đầu tư/khách hàng
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình