Ngày Lương thực Thế giới – Lấy nước làm trọng tâm

16, tháng 10, 2023

Ngày 16 tháng 10 hàng năm –  Ngày Lương thực Thế giới được tổ chức để lan tỏa nhận thức toàn cầu về tình trạng đói nghèo và khuyến khích các biện pháp hành động để đảm bảo tương lai của lương thực, con người và môi trường. Năm 2023, sự tập trung chính là việc thúc đẩy các biện pháp liên quan đến nước để hỗ trợ hệ thống thực phẩm.

Ảnh: Food and Agriculture Organization of the United Nations

Chiến dịch Ngày Lương thực Thế giới 2023 được điều phối bởi Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) và nhấn mạnh việc cải thiện hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học. Đồng thời, nó cũng đề xuất đảm bảo sử dụng nước công bằng, bảo vệ nguồn thủy sản và bảo đảm không có ai bị bỏ lại phía sau 

Nguồn nước chiếm 72% tổng lượng nước ngọt sử dụng trên toàn cầu và đang đối diện với áp lực ngày càng gia tăng do tăng trưởng dân số, đô thị hóa, phát triển kinh tế và biến đổi khí hậu. Sử dụng nước không hiệu quả, quản lý kém, khai thác nước ngầm quá mức, ô nhiễm và biến đổi khí hậu đang gây ra sự suy giảm nhanh chóng của nguồn nước và chất lượng nước. 

Hiện nay, có 2,4 tỷ người sống ở các quốc gia đang gặp khó khăn về tài nguyên nước, và nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, người dân bản địa, người di cư và người tị nạn, đang phải đối mặt với khan hiếm nước sạch để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của họ. Cuộc cạnh tranh vì nguồn tài nguyên quy báu (nước) ngày càng gia tăng và dẫn đến xung đột. 

Khoảng 600 triệu người trên thế giới phụ thuộc ít nhất một phần vào hệ thống thực phẩm thủy sản để sinh sống và họ đang chịu tác động của ô nhiễm, sự suy giảm của hệ sinh thái, hoạt động không bền vững và biến đổi khí hậu. 

Để đảm bảo tương lai của lương thực, con người và hành tinh, việc quản lý tài nguyên nước một cách bền vững, hiệu quả và công bằng trở nên cực kỳ quan trọng. Mọi người có thể bắt đầu bằng cách thực hiện các hành động cá nhân như tăng cường sử dụng thực phẩm địa phương, theo mùa và giảm lãng phí thực phẩm. 

Nguồn: United Nations I UN Water