CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NẬM CẮT

Tên Công trình
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NẬM CẮT
Địa điểm
Tỉnh Bắc Cạn
Quy mô
Hạng mục/Phạm vi công việc
Hệ thống Scada giám sát hồ chứa và phần mềm dự báo, cảnh báo lũ
Chủ đầu tư/khách hàng
Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2