Dự án Việt Hòa – Hải Dương

Tên công trình
Dự án Nâng công suất nhà máy nước Việt Hòa - Hải Dương
Địa điểm
P. Việt Hòa , TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Hạng mục/Phạm vi công việc:
Thi công xây dựng, cung cấp thiết bị hạng mục : Điện điều khiển, điện động lực, scada thuộc dự án xây dựng, nâng công suất nhà máy nước Việt Hòa thêm 25,000m3/ngày đêm
Chủ đầu tư/Khách hàng:
Công ty Cổ Phần Kinh Doanh nước sạch Hải Dương