NHÀ MÁY NƯỚC BÌNH HIỆP

Tên Công trình
NHÀ MÁY NƯỚC BÌNH HIỆP
Địa điểm
Quy mô
Công suất 51.250 m3/ngày đêm
Hạng mục/Phạm vi công việc
Cung cấp vật tư thiết bị và hóa chất
Chủ đầu tư/khách hàng