MICRO-HYDRAULIC CÔNG NGHỆ CẢI TẠO VÀ NÂNG CÔNG SUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MẶT – NHÀ MÁY NƯỚC TÂY NINH

Tên Công trình
Cải tạo nâng công suất nhà máy nước Tây Ninh – Giai đoạn I
Địa điểm
Nhà máy nước Tây Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Quy mô
Từ 18.000m3/ngđ lên 30.000m3/ngđ
Công nghệ
Cải tạo và nâng công suất - Micro Hydraulic
Chủ đầu tư/khách hàng
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh