HỆ THỐNG THIẾT BỊ NHÀ HÓA CHẤT NHÀ MÁY NƯỚC ĐOAN TĨNH

Tên Công trình
HỆ THỐNG THIẾT BỊ NHÀ HÓA CHẤT NHÀ MÁY NƯỚC ĐOAN TĨNH
Địa điểm
TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Quy mô
Hạng mục/Phạm vi công việc
Chủ đầu tư/khách hàng
Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh